استریاس و ژمینو ابلق

قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

ژمینو ابلق بذری

قیمت اصلی 155,000 تومان بود.قیمت فعلی 137,000 تومان است.

ژمینو ابلق پخش رنگ

قیمت اصلی 115,000 تومان بود.قیمت فعلی 97,000 تومان است.

ژمینو دفرمه مینیاتور

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است.